Kompania przy wyborze składu gatunkowego grupy zbożowej daje pierwszeństwo selekcji domowej, grup oleistych i przemysłłowej – selekcji obcej słynnych kompanii Syngenta, Limagrain i DuPont Pioneer.

Zaboża

Rośliny oleiste i przemysłowe